خواب

نمایشگاه عکس رضا کیانیان با عنوان "قار سوم" ...و خود کیانیان که پشت به دوربین ایستادهدیشب دوباره خوابت را دیدم،

تو با خواهرت، طبقه‌ی بالای خانه‌ی ما بودی

و من

نمی‌دانم چرا

اما داشتم می‌رفتم پشت بام...

خواهرت درِ خانه را نیمه باز کرده بود.

تو از پشت در سلامم کردی و بعد

در باز شد

بازِ باز

و تو عریان بودی.

همین طور بی قید ایستادی

و من دستپاچه شدم.

گفتی برای شام پیش تو بیایم

گفتی در را نخواهی بست

گفتی نیمه شب که همه خوابند بیایم...

نمی‌دانم چرا

اما ترسیدم.

و از ترس، از خواب پریدم...

باور کنید!

بعد از تحریر: عکس صرفا تزیینی است. رضا کیانیان پشت به دوربین در نمایشگاه عکس خود با عنوان "قار سوم".

/ 2 نظر / 14 بازدید
ناشناس

این واقعیت بود یا خواب؟! دلم سوخت...

اکبر

سلام/ خوش به حالت که می خوابی.