همایون روی جلد هفدهمین تجربه

 

 

هفدهمین شماره از ماهنامه تجربه منتشر شد. مصاحبهای مفصل با همایون شجریان؛ پروندههایی به بهانه تولد محمدعلی سپانلو و رضا براهنی؛ پروندهای برای غلامحسین ساعدی و بسیاری مطالب خواندنی دیگر...

/ 0 نظر / 89 بازدید