بسی گناه دارم

 

من اگر نظر حرامست بسی گناه دارم / چه کنم نمی‌توانم که نظر نگاه دارم

نه فراغت نشستن، نه شکیب رخت بستن / نه مقام ایستادن نه گریزگاه دارم

 

سعدی

/ 2 نظر / 23 بازدید
اکبر

و همچنین فرموده است: بگذار تا مقابل روی تو بگذریم / دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم شوق است در جدایی و جور است در نظر / هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم... قاعدتاً باید «میم» بدی اما برو تو کار «نون» مثل نظر...

زینب

آن که رخسار تو را رنگ گل نسرین داد صبر و آرام تواند به من مسکین داد