ترس

 

من از تنها رفتن
از اینکه سربگردانم
و اطرافم
همه غریبه ببینم؛ می‌ترسم
به مادرم گفتم
کاش مرا جای آشنایی به دنیا می‌آوردی

/ 0 نظر / 19 بازدید