به چه دلخوشیم؟

 

چه خسرانی است «وقتی بیدار شویم که کاروان رفته و خبردار شویم که این نبود که ما می‌پنداشتیم و بدان دلخوش بودیم.»

به چشم بر هم زدنی، دو دهه از ماه صیام گذشت...

 

/ 2 نظر / 20 بازدید
زینب

این خیلی ترسناکه اینکه زندگیتو بسازی و دلخوش باشی که همه چیز درسته و بعد ناگهان تو یه لحظه بفهمی که اشتباه میکردی و راهی که رفتی اشتباه بوده و از فرصتهات درست استفاده نکردی و ناگهان چقدر زود دیر میشود منو هم دعا کنین

متین

همیشه رفتن بهتر نیست. مثلاً همین ماهی که زود دارد می رود.