روز جشن

 

دکتر حسن روحانی

 

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

 

دکتر حسن روحانی: اگر من پیروز انتخابات شدم علاقه‌ای ندارم برای پیروزی در انتخابات جشن بگیرم! من می خواهم روزی که همه جوان‌های ما شاغل بودند و بیکار نبودند آن روز جشن بگیرم؛ آن روزی که زندگی مردم در بهبود و رفاه بود آن روز من جشن می‌گیرم؛ آن روزی که غمی در چهره کارگر ندیدم آن روز جشن بگیرم؛ آن روزی که محیط دانشگاه محیط صفا و نشاط و علم و دانش بود آن روز من جشن می‌گیرم؛ آن روزی که ایران در جایگاه غرور و افتخار در سراسر جهان بود آن روز جشن می‌گیرم؛ آن روزی که تحریم را در هم شکستم و روابط خوب با دنیا برقرار کردیم آن روز من جشن می‌گیریم؛ آن روزی که صادرات غیر نفتی ما بر واردات ترجیح پیدا کرد آن روز جشن می‌گیرم؛ آن روزی که مردم ما احساس رضایت کردند آن روز، روز جشن ما است، روز پایکوبی ما هست؛ روزی که لبخند بر لب پیر و جوان، زن و مرد، روستایی و شهری و سراسری کشور ما شاهد باشیم، روز جشن ملی ما خواهد بود. به امید آن روز.

اینجا را ببینید

/ 0 نظر / 19 بازدید