عقیده

رومن گاری / نویسنده ای که پیش از خودکشی در یادداشتی نوشت: "خیلی خوش گذشت، ممنون و خداحافظ"هر قدر عقاید کسی احمقانه‌تر باشد کمتر باید با او مخافت کرد.

[خداحافظ گری کوپر / رومن گاری / ترجمه‌ی سروش حبیبی / انتشارات نیلوفر]

/ 0 نظر / 5 بازدید