آغاز ویران‌گر

 

نویسنده کتاب‌اش را تقدیم می‌کند گاهی. بعضی تقدیم‌ها معمولی‌اند، بعضی عاطفی، بعضی دیگر فنی. کمتر پیش آمده که برای تقدیم یک کتاب، کلماتی این‌چنین ویران‌گر استخدام شود، یا حداقل من کمتر دیده‌ام؛

تقدیم به بئاتریس

عشق من به تو همیشگی‌ست

هرچند که تو زنده نماندی

/ 0 نظر / 19 بازدید